Công ty Nhật Cường ra sao khi Tổng giám đốc Bùi Quang Huy bị bắt?
Vì sao Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc công ty Nhật Cường - bị bắt?