Hot girl và cuộc vận chuyển con thú nhồi bông chứa 3.000 viên ma túy