Sau 130 tấn cá chết, người dân thắt lòng vét cá non bán
Cá chết la liệt ở liên hồ Vĩnh Trung – Thạc Gián tại Đà Nẵng
Bất lực nhìn cá chết trắng sông La Ngà, dân lâm vào thảm kịch nợ nần