Dân Gò Vấp: “Sống lâu nên quen bụi rồi!“
Chiến đấu với khói bụi nhờ 'vỉa hè giảm ô nhiễm'