Ông chủ tịch Ronaldo chinh phục châu Âu cùng...Valladolid
Hữu Thắng thế chỗ Công Vinh, CLB TP.HCM không giải thể