Hai nhóm hỗn chiến vì đánh tiếp viên karaoke là người yêu của giang hồ
Hỗn chiến kinh hoàng tại một nhà hàng ở TP.HCM, 2 người phụ nữ khom lưng che em bé