Lần đầu tiên người dân Phú Yên phải chở nước đi cứu mía
2 đơn vị thủy điện đổ lỗi qua lại, hàng trăm hecta cây trồng chờ chết
Những cánh đồng lúa chờ chết vì nắng nóng kéo dài