SEA Games 30 nhìn lại: Việt Nam có những cái 'nhất' gì?