Nhét tiền lẻ vào chai phản đối trạm thu phí: Chủ đầu tư nói gì?
 “Hiệp sĩ diệt đinh” và 6 năm chống đinh tặc