Núp bóng dự án để rút ruột tài nguyên, phá hoại môi trường
Cảnh giác với thủ đoạn thuê đất đặt trụ phát sóng wifi