Biên phòng vượt sóng ứng cứu thuyền viên đau bụng
Tìm thi thể thuyền viên chìm tàu trên sông Cổ Chiên vì sóng dữ