Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa liên tục vào phòng y tế khi đang xét xử
Đường dây đánh bạc ngàn tỉ liên quan đến Phan Văn Vĩnh “hoành tráng” cỡ nào?
Vụ xét xử đường dây đánh bạc ngàn tỉ áp dụng biện pháp tố tụng công nghệ cao
An ninh thắt chặt tại phiên xử Phan Văn Vĩnh và đường dây đánh bạc ngàn tỉ