Tai nạn hy hữu, xe bán tải đâm lật rồi leo lên xe tải