Xây dựng hình mẫu đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/12/2022 08:00 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết khẩu hiệu hành động của đại hội phản ánh 5 yếu tố vừa là đặc trưng vừa là yêu cầu đối với thanh niên.

Ngày 14.12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội (ĐH) đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và các Bí thư T.Ư Đoàn.

Xây dựng hình mẫu đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

ĐÌNH HUY

Phát biểu tại ĐH, anh Bùi Quang Huy cho biết ĐH có 981 đại biểu thay mặt cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên VN trong và ngoài nước tham dự. ĐH có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Các đại biểu tham gia Đoàn chủ tịch đại hội

Đậu Tiến Đạt

Nhiều kết quả quan trọng và toàn diện

Tại ĐH, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trình ĐH Đoàn toàn quốc khóa XI trình ĐH khóa XII. Theo anh Triết, dự thảo Báo cáo chính trị trình có tiêu đề: Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cũng theo anh Triết, các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã khẳng định rõ vai trò và tính tiên phong, sáng tạo của mình.

Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố và mở rộng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Đoàn vững mạnh. Các cấp bộ Đoàn đã tham gia hiệu quả trong xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, lan tỏa rộng góp phần cổ vũ, khích lệ sự phấn đấu, xây dựng hình mẫu đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Đặt thanh niên ở vai trò chủ thể hoạt động

Theo anh Triết, khẩu hiệu hành động của ĐH là “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, phản ánh 5 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong giai đoạn phát triển mới.

Điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ này là xác định 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Bên cạnh đó triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.