Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/12/2022 11:04 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết đã có gần 200.000 ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết vào báo cáo chính trị của đại hội.

Sáng nay 14.12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Các đại biểu tham gia Đoàn chủ tịch đại hội

Đậu Tiến Đạt

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy cho biết tham dự đại hội có 980 đại biểu đại diện hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên VN và trong và ngoài nước.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội

ngọc thắng

Đại hội sẽ Bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn và thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Anh Huy đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ và sức khỏe để đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị và các nội dung của đại hội để góp phần thành công của đại hội.

Triển lãm số lần đầu xuất hiện tại Đại hội Đoàn XII

Gần 200.000 ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết cho báo cáo chính trị

Tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn đã trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành T.Ư Đoàn trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo anh Triết, dự thảo đã được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI chủ động chuẩn bị sớm với nhiều bước, nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện. Quá trình xin ý kiến diễn ra dân chủ, cởi mở với hình thức phong phú, tập hợp được gần 200.000 ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết. Đa số các ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, khoa học, chất lượng. Các ý kiến đã được kịp thời tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp trong suốt quá trình hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị.

Đại biểu tham dự Đại hội

đậu tiến Đạt

Anh Triết cho biết Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII tiêu đề: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho thấy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Minh Triết trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành T.Ư Đoàn nhiệm kỳ XI trình Đại hội

bảo anh

Các phong trào hành động cách mạng “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên, thanh niên đã khẳng định rõ vai trò và tính tiên phong, sáng tạo của mình.

Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố và mở rộng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm tốt công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; xây dựng Đoàn vững mạnh. Các cấp bộ Đoàn đã tham gia hiệu quả trong xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, lan tỏa rộng rài góp phần cổ vũ, khích lệ sự phấn đấu, xây dựng hình mẫu đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Các đại biểu đại diện cho 22 triệu đoàn viên thanh niên cả nước tham dự Đại hội

đậu tiến đạt

Khẩu hiệu hành động phản ánh 5 đặc trưng của thanh niên

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027, anh Triết cho biết dự thảo được xây dựng bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030, gồm 3 thành tố: bồi dưỡng thanh niên; phát huy thanh niên và xây dựng Đoàn vững mạnh.

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.

Độ tuổi bình quân đại biểu dự đại hội là 30,36 tuổi.

Đậu Tiến Đạt

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển.

Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Khẩu hiệu hành động của Đại hội phản ánh 5 đặc trưng của thanh niên và yêu cầu đối với thanh niên trong giai đoạn phát triển mới, cụ thể: “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”.

Xác định 3 nhiệm vụ đột phá

Theo anh Triết, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị của nhiệm kỳ này là xác định 3 nhiệm vụ đột phá, gồm:

Một là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Đại biểu hào hứng tham gia đại hội

ngọc thắng

Hai là, triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo. Trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ba là, nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để dự thảo Báo cáo chính trị tiếp tục được hoàn thiện, Đoàn Chủ tịch Đại hội trân trọng đề nghị đại biểu Đại hội tập trung thảo luận một số vấn đề. Trong đó xin ý kiến Đại hội về dự báo tình hình đất nước và thanh thiếu nhi.

Đánh giá tính chính xác, đầy đủ của dự báo. Đề xuất bổ sung những vấn đề của đất nước, đặc điểm của thanh thiếu nhi thời kỳ mới có tác động sâu sắc đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đại hội Đoàn toàn quốc cũng xin ý kiến các đại biểu về các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.