Một chương trình mà ai cũng khóc...

Một chương trình mà ai cũng khóc...

06:00 18/11/2021 1

Nhặt ve chai dành dụm từng đồng nuôi cháu ngoại ăn học, nhưng từ hơn nửa học kỳ nay, cháu không được học trực tuyến vì không có máy. Bà ngoại mất ngủ lo sợ sau này cháu đã mồ côi mà còn chịu cảnh đời mù chữ… Tất cả đều có trong một chương trình mà ai cũng khóc...