Bandai Namco đầu tư 130 triệu USD vào Gundam Metaverse

Bandai Namco đầu tư 130 triệu USD vào Gundam Metaverse

20:39 08/03/2022 0

Công ty đồ chơi và trò chơi điện tử Bandai Namco Holdings đang đầu tư 15 tỉ yên (khoảng 130 triệu USD) để phát triển Gundam Metaverse, với loạt robot chiến đấu và nhân vật đặc trưng từ thương hiệu Gundam đình đám.