Giáo viên lo âu khi bạo lực học đường ngày càng tăng

Giáo viên lo âu khi bạo lực học đường ngày càng tăng

14:17 26/10/2022 3

Tình trạng bạo lực học đường hiện rất đáng lo ngại. Cứ vụ này vừa qua, vụ khác lại đến. Tính chất của các vụ bạo lực ngày càng phức tạp. Chỉ cần một mâu thuẫn rất nhỏ, các em cũng lao vào đánh nhau không thương tiếc.