Gotham Knights tiết lộ gameplay

Gotham Knights tiết lộ gameplay

17:19 23/08/2020 0

Gotham Knights mới được công bố từ WB Montreal hiện đã có một bản demo game theo đó giới thiệu hai trong số bốn nhân vật của họ nhà dơi.