BHXH Việt Nam

BHXH Ninh Thuận đạt nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023
Bạn cần biết

BHXH Ninh Thuận đạt nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023

Với sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành trong tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, BHXH Ninh Thuận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

BHXH Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp
Kinh tế

BHXH Cà Mau: Đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã đạt nhiều thành tích quan trọng, toàn diện trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong năm 2022. Trong đó, công tác chuyển đổi số có nhiều đột phá, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Top