Binance

Sáng kiến mới mở rộng cánh cửa dẫn vào nền kinh tế số
Chọn trường

Sáng kiến mới mở rộng cánh cửa dẫn vào nền kinh tế số

Trường Đại học RMIT vừa giới thiệu sáng kiến Digital3 - cách tiếp cận mới về đào tạo kinh doanh dựa trên kết nối các ngành nghề với nghiên cứu nhằm đón đầu các xu hướng làm việc mới trong nền kinh tế số phát triển nhanh chóng.

Top