Tinh thần của Ngày Độc lập 2.9

Tinh thần của Ngày Độc lập 2.9

06:00 02/09/2021 0

Tôi nghe kể, khi cách mạng Tháng Tám thành công, nhất là sau ngày Độc lập 2.9.1945, ở Nam Bộ có rất nhiều nhà đại điền chủ “ruộng cò bay thẳng cánh” đã tự nguyện hiến tài sản cho Tổ quốc với tất cả sự hồ hởi của người dân được sống, được hít thở bầu không khí của một quốc gia độc lập.

Những ngày làm vua cuối cùng của hoàng đế Bảo Đại - Kỳ 2: Thông điệp gửi tướng De Gaulle

Những ngày làm vua cuối cùng của hoàng đế Bảo Đại - Kỳ 2: Thông điệp gửi tướng De Gaulle

06:05 04/09/2015 0

Ngày 17.8.1945, nhà vua triệu tập một cuộc họp bất thường của nội các lâm thời và quyết định gửi thông điệp đến người đứng đầu các nước Pháp, Mỹ, Anh, Trung Hoa kêu gọi giúp đỡ để bảo vệ nền độc lập giành được từ tay Nhật Bản. Trong hồi ký của mình, cựu hoàng Bảo Đại viết: “Tôi đã chọn chỗ đứng của tôi”.

Những vị Bộ trưởng đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Kỳ 5: Vũ Trọng Khánh - người chuộng lẽ phải

Những vị Bộ trưởng đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Kỳ 5: Vũ Trọng Khánh - người chuộng lẽ phải

06:01 02/09/2015 0

Ngày 1.12.1945, Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh ký Nghị định số 37, đặt cơ sở đầu tiên cho việc tổ chức Bộ Tư pháp. Tuy chỉ giữ chức vụ bộ trưởng trong 181 ngày nhưng luật sư Vũ Trọng Khánh đã có những đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn cơ sở, cán bộ cũng như xây dựng hệ thống tư pháp cho nền cộng hòa non trẻ.