67 năm Cách Mạng tháng 8 - Kỳ 3: Chủ động khởi nghĩa thành công

67 năm Cách Mạng tháng 8 - Kỳ 3: Chủ động khởi nghĩa thành công

0
Các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8.1945 của toàn dân Việt Nam đã lan nhanh trong cả nước “như một mồi thuốc súng”. Ở nhiều tỉnh, lệnh Tổng khởi nghĩa từ trung ương chưa kịp chuyển tới nhưng đã kịp thời, kiên quyết khởi nghĩa và giành thắng lợi... Hội An và Quảng Nam khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn từ ngày 18.8.1945.