cắt giảm

VietinBank cắt giảm gần 5.000 tỉ đồng lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
Bạn cần biết

VietinBank cắt giảm gần 5.000 tỉ đồng lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Đây là một trong những dấu ấn kinh tế quan trọng của VietinBank trong năm 2020 và VietinBank là một trong những ngân hàng đi đầu trong hệ thống các ngân hàng thương mại hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong năm 2020.

Top