Chỉ định thầu

Khi việc ‘xé nhỏ’ gói thầu giao thông làm giảm ‘chất lượng’ nhà thầu
Kinh tế

Khi việc ‘xé nhỏ’ gói thầu giao thông làm giảm ‘chất lượng’ nhà thầu

Thời gian qua, hệ thống pháp luật về đấu thầu và quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác giao và quản lý hợp đồng xây dựng ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Một trong những nguyên nhân là do xuất phát từ việc phân chia gói thầu xây dựng.

Top