Công tác cán bộ

Điều động Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng làm nhiệm vụ mới
Đoàn - Hội

Điều động Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng làm nhiệm vụ mới

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng được điều động làm Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Top