Việc cho phép shipper công nghệ giao hàng liên quận giúp TP.HCM giảm tải phần nào trong phân phối hàng hóa đến người dân /// Ng.Nga

'Đi chợ hộ' đã hết nợ đơn hàng

18:54 03/09/2021 6

Không chỉ không có đơn hàng tồn đọng, trong ngày lễ Quốc khánh 2.9, theo Sở Công thương TP.HCM, số hộ nhận được hàng trong ngày lễ còn tăng hơn 14%.