Ảnh hưởng thật từ người nổi tiếng ảo

Ảnh hưởng thật từ người nổi tiếng ảo

07:06 28/11/2022 0

Cùng với guồng quay hồi phục mọi mặt sau đại dịch Covid-19, nền công nghiệp giải trí và những ngành nghề liên quan như quảng cáo, dịch vụ khách hàng... cũng có những bước tiến mới phù hợp. Một trong số đó là việc kết hợp công nghệ thực tế ảo, phát triển ra các người mẫu, người ảnh hưởng ảo (Virtual/AI Influencer).

Vì sao TP.HCM bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân?

Vì sao TP.HCM bỏ tổ dân phố, tổ nhân dân?

04:24 24/11/2022 82

Việc xóa bỏ cấp trung gian là tổ dân phố, tổ nhân dân sẽ đáp ứng quy định chung của T.Ư và tinh giảm đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách.

BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn

BHXH tự nguyện chưa hấp dẫn

05:15 22/11/2022 1

Tại TP.HCM, báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của BHXH TP.HCM cho biết, từ năm 2017 - 2021 số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 8.283 lên 51.401 người.