Trách nhiệm với người đã mất

Trách nhiệm với người đã mất

04:29 19/11/2021 0

Hôm nay là ngày tưởng niệm những đồng bào Việt Nam chúng ta đã qua đời vì dịch bệnh Covid-19. Trong số những đồng bào đã qua đời ấy có những liệt sĩ đã hy sinh để cứu nhân dân mình, ngay những lúc dịch bệnh bùng phát khốc liệt nhất.

Vì đồng bào ruột thịt

Vì đồng bào ruột thịt

08:10 17/10/2021 0

Hai tiếng “đồng bào” sao mà nó thân thương và gần gũi quá! Thân thương đến mức mỗi lần nghe ai nhắc đến, mọi người đều nhớ giọng Hồ Chủ tịch “Hỡi đồng bào cả nước” khi Người đọc Tuyên ngôn độc lập vào sáng 2.9.1945.