95% số ca đậu mùa khỉ lây qua đường tình dục

95% số ca đậu mùa khỉ lây qua đường tình dục

07:41 22/07/2022 0

Kết quả của cuộc nghiên cứu quy mô nhất đến thời điểm này phát hiện 95% số ca đậu mùa khỉ lây qua hoạt động tình dục, đồng thời các chuyên gia cũng phát hiện triệu chứng lâm sàng mới của căn bệnh này.