Dụ dỗ

Liều mình vượt sóng ra khơi bất chấp biển động
Phóng sự

Liều mình vượt sóng ra khơi bất chấp biển động

Những ngày tháng 7, vùng biển ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận động dữ dội. Thế nhưng, bên cạnh những bà con ngư dân “nằm bờ”, thì một số ngư dân lại liều mình vượt sóng lớn ra khơi.

Top