DICE ra mắt tựa game Hardcore sau... 25 năm
Bí ẩn Yeti được phát hiện trong Battlefield 1
Sau 15 năm, chế độ chơi mạng của Battlefield đã có nhân vật nữ