Cần định hướng sinh kế cho người dân /// ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Tạo sinh kế mới giảm nghèo bền vững

06:01 24/07/2021 0

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng khi triển khai các dự án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cần đặt trọng tâm vấn đề sinh kế, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp
 /// Quang Khánh

'Nghịch lý' trong giảm nghèo ở Việt Nam

04:53 18/09/2018 1

Đánh giá kết quả giảm nghèo chưa đồng đều và tiến độ chậm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ rõ nhiều bất hợp lý trong giảm nghèo giữa các vùng miền.