Thự viện '5 sao cực chất' của học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa /// Bảo Châu

Thư viện thông minh '5 sao cực chất'

0
Năm học 2019- 2020, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đưa vào sử dụng thư viện thông minh với tiện ích '5 sao cực chất'
 /// Đào Ngọc Thạch

Vì sao nhiều người muốn lấy bằng thạc sĩ?

16
Tiến sĩ Hồ Xuân Mai, phụ trách bộ môn ngôn ngữ học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, cho biết học viên mà ông quan sát thấy trong các lớp mình dạy có nhiều dạng.