Cơ sở 3 với diện tích 5,2 ha có quy mô rộng lớn được thiết kế hiện đại, hệ thống thông minh, là nơi học tập và nghiên cứu lý tưởng /// VLU

Định hình hệ sinh thái cho giáo dục đại học

0
Khách sạn 300 phòng chuẩn quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, bệnh viện quốc tế… là những phần trong hệ sinh thái để người học kết nối cùng nhà khoa học và doanh nghiệp mà Trường đại học Văn Lang đang xây dựng.
/form>