Quang Hải rời Hà Nội FC: Các bên được nhiều hơn mất

Quang Hải rời Hà Nội FC: Các bên được nhiều hơn mất

12:34 05/04/2022 0

HLV Chun Jae-Ho của Hà Nội FC cho biết không ai thay thế được Quang Hải và để lấp vào chỗ trống của Hải cần tìm ngoại binh chất lượng, đó là nhận xét không sai. Nhưng, nhìn tổng thể, câu chuyện Quang Hải rời Hà Nội FC, tất cả các bên liên quan đều được nhiều hơn mất.