Học sinh đạt chứng chỉ quốc tế được công nhận học sinh giỏi 	 /// Ảnh: PHẠM ĐỨC

Để học sinh Việt Nam tự tin đi khắp thế giới

05:50 18/12/2020 1

Nhiều bạn đọc ủng hộ quyết định đặc cách công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh mà không phải dự thi vì đã đạt IELTS từ 6.5 điểm trở lên và cho rằng nên “nhân rộng” cách làm này.