Huân chương lao động

Gia đình Lý Hùng, Lý Hương nhận Huân chương Lao động hạng ba
Đời nghệ sĩ

Gia đình Lý Hùng, Lý Hương nhận Huân chương Lao động hạng ba

Gia đình cố NSND Lý Huỳnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Trong khi đó, Lý Hùng, Lý Hương cũng được trao bằng khen từ Chủ tịch UBND TP.HCM vì những đóng góp trong công tác xã hội.

Top