Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

07:00 23/03/2022 0

Một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đề xuất góp ý với chính quyền TP.HCM tại hội nghị là TP cần đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng cảng biển.