Vương quốc Phù Nam: Cư dân Phù Nam và văn hóa Óc Eo ở Nam bộ

Vương quốc Phù Nam: Cư dân Phù Nam và văn hóa Óc Eo ở Nam bộ

06:16 23/07/2022 0

Những năm 1937 - 1944, nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret đã phát hiện 5 pho tượng thuộc cả nghệ thuật Phật giáo và Hindu giáo ở địa bàn Trà Vinh, tập trung ở Lũng Cú. Còn trong lòng đất Duyên Hải, khảo cổ học còn tìm thấy nhiều vết tích vật chất của thời kỳ vương quốc Phù Nam - văn hóa Óc Eo từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 7 - 8 sau Công nguyên.

Vương quốc Phù Nam: 'Công xưởng' chế tác trang sức cổ

Vương quốc Phù Nam: 'Công xưởng' chế tác trang sức cổ

06:41 22/07/2022 0

Niên đại di tích khảo cổ học Nhơn Thành được các nhà khảo cổ học xác định nằm trong khoảng từ thế kỷ 4 đến thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên - một giai đoạn phát triển đỉnh cao của văn hóa Óc Eo và giai đoạn hưng thịnh nhất của vương quốc Phù Nam.

Vương quốc Phù Nam: Bí mật vương quốc cổ

Vương quốc Phù Nam: Bí mật vương quốc cổ

06:51 16/07/2022 0

Những phát hiện mới khảo cổ học tại di tích Óc Eo - Ba Thê và Nền Chùa (An Giang) đã góp phần làm rõ hơn lịch sử ra đời cùng với sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam trong lịch sử dân tộc.

Vương quốc Phù Nam: Lật giở từng 'trang sử đất'

Vương quốc Phù Nam: Lật giở từng 'trang sử đất'

06:31 15/07/2022 0

Vương quốc Phù Nam là một quốc gia cổ nổi tiếng ở khu vực châu Á, được hình thành trong khoảng thế kỷ thứ 1 - 2 trước Công nguyên và kéo dài cho đến khoảng thế kỷ 7 sau Công nguyên. Trung tâm vương quốc này qua tư liệu khảo cổ học được nhiều nghiên cứu xác định tại khu vực Óc Eo - Ba Thê (H.Thoại Sơn, An Giang).