Cục Điện ảnh xây dựng Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến

Cục Điện ảnh xây dựng Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến

06:23 16/08/2022 0

Đề án Xây dựng Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến do Cục Điện ảnh trực thuộc Bộ VH-TT-DL thực hiện, ra đời nhằm thực hiện các chức năng: phát hành, phổ biến, kinh doanh, lưu trữ các tác phẩm điện ảnh VN và nước ngoài; hỗ trợ và kết nối với các trung tâm văn hóa điện ảnh của các địa phương trên toàn quốc; giới thiệu điện ảnh Việt với kiều bào nước ngoài và bạn bè thế giới, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người và văn hóa VN.