Mệnh giá

MSB thông báo ngày chốt quyền cho cổ đông hiện hữu nhận cổ phiếu thưởng 30%
Kinh tế

MSB thông báo ngày chốt quyền cho cổ đông hiện hữu nhận cổ phiếu thưởng 30%

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố ngày 11.10.2022 là hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% nhằm tăng vốn điều lệ năm 2022 từ nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng.

Top