Giải mã yếu tố thành công của dòng game MOBA

Giải mã yếu tố thành công của dòng game MOBA

07:54 30/11/2021 0

MOBA là viết tắt của multiplayer online battle arena, trong các game này sẽ là sự kết hợp giữa yếu tố PVP trong một game nhập vai như Diablo 2 kết hợp với các yếu tố chiến thuật của dòng game RTS.