Ngành nông nghiệp

Hợp tác liên kết chuỗi thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam
Bạn cần biết

Hợp tác liên kết chuỗi thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam

Những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương thúc đẩy sự phát triển ngành nông nghiệp, nhất là mảng nông nghiệp hữu cơ. Những chương trình này góp phần mang lại những thành quả tích cực cho nhiều tổ chức và cá nhân.

Sức hút của cổ phiếu Nova Consumer - doanh nghiệp mở màn IPO năm 2022
Kinh tế

Sức hút của cổ phiếu Nova Consumer - doanh nghiệp mở màn IPO năm 2022

Mở màn IPO năm 2022, cổ phiếu Nova Consumer được nhà đầu tư kỳ vọng vì sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp cũng như tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.

Top