Tổ chức phong trào thời…Covid 19

Tổ chức phong trào thời…Covid 19

12:36 24/03/2020 0

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống xã hội, trong đó có cả hoạt động Đoàn – Hội vốn mang tính phong trào, “bề nổi”… Tuy nhiên, những cán bộ Đoàn – Hội Quảng Trị sẵn lửa sáng tạo đã không chịu ngồi yên và tìm ý tưởng mới.