Ông Trần Đức Hiển, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM /// Thiên Uy

Kiều bào học tiếng Việt

13:19 13/07/2019 0

Kiều bào tại Thái Lan mong muốn thế hệ trẻ sống xa quê hương được học tiếng Việt để góp phần bảo tồn văn hóa Việt.

Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM

Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM

14:03 12/11/2016 0

Sáng 12.11.2016, tại TP.HCM khai mạc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 3 với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”.