nhân quyền

VN lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thiếu khách quan của Mỹ

VN lấy làm tiếc về báo cáo nhân quyền thiếu khách quan của Mỹ

Ngày 23.3, trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phản ứng trước những nhận định thiếu khách quan trong Báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước VN.

Top