Về nơi ‘ba không, một có’

Về nơi ‘ba không, một có’

17:02 03/12/2021 0

Nhờ nguồn vốn chính sách đánh thức người dân Khơ Mú, bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh vùng lõi nghèo của Tương Dương - huyện biên giới 30A, tỉnh Nghệ Anthay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo