NHCSXH cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong 10 năm

NHCSXH cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong 10 năm

1
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn NHCSXH huy động.
Đã có trên 1,7 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo sau 5 năm triển khai Chỉ thị 40 /// H.Bình

Tín dụng chính sách giúp xóa nghèo bền vững

0
Sau 5 năm triển khai Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng đã bao phủ các nhóm đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ đa chiều cho người dân.
Khuyến khích hộ nghèo gửi tiết kiệm qua BQL TTK-VV

Khuyến khích hộ nghèo gửi tiết kiệm qua BQL TTK-VV

0
NHCSXH đang triển khai nghiệp vụ “tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn (TTK-VV)” với mục đích giúp cho hộ nghèo tiết kiệm chi phí, tạo nguồn vốn tích lũy và từng bước tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng.
/form>