Phát triển

CapitaLand Việt Nam hợp tác Surbana Jurong phát triển đô thị thông minh bền vững
Kinh tế

CapitaLand Việt Nam hợp tác Surbana Jurong phát triển đô thị thông minh bền vững

Vào ngày 19.12, CapitaLand Việt Nam và Surbana Jurong ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển giải pháp cho các dự án đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam.

Top