Bộ GTVT nhắc 4 tỉnh chậm thu phí không dừng

Bộ GTVT nhắc 4 tỉnh chậm thu phí không dừng

09:37 11/05/2022 2

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương triển khai lắp đặt làn thu phí không dừng tại các trạm BOT trên địa bàn.