Từ khóa

robot
Robot cá đuối đầu tiên

Robot cá đuối đầu tiên

MantaDroid, được xem là robot cá đuối đầu tiên sử dụng một mô-tơ cho mỗi vây, có thể được sử...
0 Bình luận
Xem thêm